Praktické informace pro učitele

Práce s třídním kolektivem, komunikace s dětmi, detekce školních obtíží, inovace v učebnách, bezpečné prostředí pro učení, etc.
Obsah pro učitele, kteří si rozšiřují obzory.


Článek
Tablety! Tablety? Tablety.

Tablety! Tablety? Tablety.

V krátkém článku je pro vás shrnuto několik praktických postřehů o tabletech a jejich možných přínosech ve vzdělávání. Rodič hraje nezastupitelnou roli při vymezování pravidel pro používání technologií při hře i v učení. Musí si klást otázku: Co je správné?

Článek seriálu
I. Práce s třídním kolektivem: Je vrstevňák zbytečnost?

I. Práce s třídním kolektivem: Je vrstevňák zbytečnost?

Obecná představa vrstevnického programu často bývá, že se „zahraje hra a děti si u toho odpočinou“. Ale patří to do školy? Penzum požadovaných znalostí v předmětech se tak nerozšíří, tudíž z pohledu výuky a vyučujících je to často taková „oddechovka, trochu flákárna, zábava a promarněný čas, kdy děti přišly o hodinu nějakého předmětu“. Naštěstí tento přístup není zdaleka pravidlem a spousta škol vítá skupinovou práci s dětmi a tedy i vrstevnické programy…

Článek seriálu
II. Práce s třídním kolektivem: Kdo může pomoci s vrstevnickým programem?

II. Práce s třídním kolektivem: Kdo může pomoci s vrstevnickým programem?

Většina učitelů a metodiků se snaží podobné programy zajistit vlastními silami. Jenže nikdo nemůžeme být odborníky na vzdělávání, didaktiku, výchovu, psychologii, pedagogiku a na terapeutické přístupy zároveň. Učitelé proto často sahají po literatuře se sbírkami různých her a snaží se tvořit vrstevnické programy a nějak hry poskládat podle odhadu, co by se stihlo, co by mohlo děti bavit.