Rozvoj dítěte

Každé dítě je jedinečné. Věříme, ze stojí za to upřít pozornost na rozvoj potenciálu,  dětských schopností a dovedností. V teto sekci naleznete odborné články, příspěvky a pracovní listy zaměřené na 7 nejdůležitějších oblastí rozvoje předškoláčků a čerstvých školáků.

Mohlo by se hodit

Hry, zábava & relax

Oblasti rozvoje

Motorika

Myšlení a řeč

Sluchové vnímání

Zrakové vnímání

Matematické dovednosti

Prostorové vnímání

 Vnímání času

Zobrazit vše                                             


Příprava na školu
Rozvoj grafomotorických dovedností

Rozvoj grafomotorických dovedností

Potřebuje Vaše dítě procvičit své grafomotorické dovednosti?
Představujeme vám publikaci Grafomotorické dovednosti – první ze sady publikací zaměřených na rozvoj dovedností, které předškoláci potřebují dobře zvládat před nástupem do školy.

Pracovní listy
Procvičování grafomotoriky

Procvičování grafomotoriky

Připravili jsme sadu pracovních listů, které Vám pomohou při tréninku grafomotoriky s Vašimi dětmi.

Článek
Dětská kresba a význam kresby postavy

Dětská kresba a význam kresby postavy

Jak to vlastně všechno začíná? Kdy dítě začne mít zájem o kreslení? Je to pro něj jen nějaká náhodná činnost, hra bez konkrétního cíle či kreativní činnost se záměrem něco vlastního vytvořit? Patří sem všechno. Záleží na věku dítěte.