Rozvoj dítěte

Každé dítě je jedinečné. Věříme, ze stojí za to upřít pozornost na rozvoj potenciálu,  dětských schopností a dovedností. V teto sekci naleznete odborné články, příspěvky a pracovní listy zaměřené na 7 nejdůležitějších oblastí rozvoje předškoláčků a čerstvých školáků.

Mohlo by se hodit

Hry, zábava & relax

Oblasti rozvoje

Motorika

Myšlení a řeč

Sluchové vnímání

Zrakové vnímání

Matematické dovednosti

Prostorové vnímání

 Vnímání času

Zobrazit vše                                             


Článek
Zrakové vnímání u dětí 2: Co by měl umět předškolák

Zrakové vnímání u dětí 2: Co by měl umět předškolák

Zde si stručně vyjmenujeme dovednosti související se zrakovým vnímáním, které by dítě mělo umět předtím, než nastoupí do první třídy. Čím lépe následující oblasti ovládá, o to menším potížím bude muset čelit u úkolů vyžadující dobrou úroveň zrakového vnímání.

Pracovní listy
Zrakové rozlišování

Zrakové rozlišování

Pro trénování zrakového rozlišování jsme pro Vás připravili sadu pracovních listů.

Pracovní listy
Procvičování grafomotoriky

Procvičování grafomotoriky

Připravili jsme sadu pracovních listů, které Vám pomohou při tréninku grafomotoriky s Vašimi dětmi.

Článek
Dětská kresba a význam kresby postavy

Dětská kresba a význam kresby postavy

Jak to vlastně všechno začíná? Kdy dítě začne mít zájem o kreslení? Je to pro něj jen nějaká náhodná činnost, hra bez konkrétního cíle či kreativní činnost se záměrem něco vlastního vytvořit? Patří sem všechno. Záleží na věku dítěte.