Jdu do školy: Výhody aplikace pro děti i rodiče pohledem odborníků

Herně vzdělávací aplikace je určena pro děti ve věku 5 až 7 let. Rodičům pomáhá zjistit připravenost jejich ratolesti na školní docházku. Aplikace se nesnaží nahradit setkání s odborníkem, spíše umožňuje dospělým získat základní přehled o přibližné úrovni předškoláka ve vybraných důležitých dovednostech, které je následně možné s pomocí rad a pomůcek našeho portálu dále prohlubovat.

Jdu do školy: Výhody aplikace pro děti i rodiče pohledem odborníků

Jdu do školy je edukační hra pro předškoláky propojující pedagogicko-psychologické poznatky s moderními technologiemi. Po absolvování všech úkolů, kterými malé hráče provádí sympatický myšák, získává rodič ucelený obrázek, jak se dítěti dařilo. Výsledky jsou členěny dle jednotlivých kognitivních funkcí do přehledných celků, jako je zrakové vnímání, sluchové vnímání, časová a prostorová orientace, myšlení a matematické představy.

20

Přínosy pro děti

 • Hra má příběh, který má konec a cíl a průvodcem je mluvící myšák Adam, jenž úkoly nejen vysvětluje, ale i ocení, co se povedlo a co ne.
 • Hra obsahuje skupiny úkolů zaměřených na oblasti, které by každý předškolák před nástupem do školy již měl mít na dobré úrovni.
 • Vystavěný příběh je motivační i pro děti, které jsou výrazně mladší či pro děti, které se s obtížemi věnují aktivitám školního charakteru.
 • Hra je doplněna drobnými prvky na oživení a podporu koncentrace
 • Dítě je vedeno k dokončování úkolů, tedy k podpoře samostatnosti
 • Ve hře je zakomponovaná okamžitá zpětná vazba pro dítě spolu s vysvětlením správného řešení
 • Oceňování je řešeno i formou nasbíraných kapek, které může malý hráč na konci hry smysluplně využít.

30 431

Přínosy pro rodiče:

 • Základní popis oblastí a jejich významu pro zvládání školních nároků
 • Zpětná vazba, jaké úrovně dítě dosahuje v jednotlivých oblastech a případně jakou míru podpory potřebuje.
 • Možnost porovnání výkonů v čase – rodiči se zobrazují záznamy o zvládnutých úkolech
 • Získání základních informací o předškolní přípravě či potřebách dítěte
 • Jistota, že hra či její průvodce dítě povede a směruje.
 • Možnost stanovit dobu hraní předem zvoleným časovým limitem.
 • Motivační pomůcka pro děti, které pracují nerady s tužkou a pastelkami a odmítají aktivity s tím spojené

6 5 7

Co řekli a napsali o aplikaci odborníci

Mgr. M. Švandová, Ph.D.

Lze využít i u dětí mladšího věku, předškolní příprava je díky „pohádkově-animačnímu“ charakteru nenápadná.

Lze využít pro děti, které mají závažnější motorické potíže, ale jsou schopny tahů prstem po tabletu.

Lze využít pro děti, které mají závažnější řečové potíže (expresivní poruchu, obavu z komunikace s dospělým), ale porozumění instrukcím je dobré.

Mgr. J.Vožechová, Ph.D.

Scénář ke hře je vydařený a v dítěti budí dojem „dobře vykonané“ práce, což u předškoláků, považuji za velmi podstatné.

V aplikaci vidím obrovský potenciál a rozhodně by neměla setrvat na tomto slibném začátku, ale její rozvoj by měl být náležitě podpořen.

Informace pro pedagogy a odborníky

Aplikace nevznikla s cílem nahradit knížky, pastelky a papíry – pevně doufáme, že ty nikdy z dětského světa nezmizí. Na druhou stranu propojení pedagogiky vzdělávání s moderními technologiemi skýtá široké možnosti, které by bylo škoda nevyužít. Mohou být totiž vhodným doplňkem ve vzdělávání.

 • Okamžitá zpětná vazba – dítě se více ptá, může si úkol pustit několikrát a porozumět podstatě řešení. Tohoto prvku lze využít i pro větší motivaci práce s pracovními listy a tužkou, kde dítě může procvičovat podobně zaměřené úkoly jako ve hře.
 • Smysluplný nácvik dovedností novou formou.
 • Možnost porovnání výkonů v čase (před nácvikem, v průběhu i po něm)
 • Ve sledovaných oblastech lze detekovat pravděpodobnost či riziko potíží

3 1 2

 

Text: Mgr. Simona Pekárková, psycholog, speciální pedagog

spoluautorka aplikace  Jdu do školy !