Příležitost zjistit úroveň připravenosti Vašeho dítěte na školu!

Test individuální úrovně školní zralosti pro předškoláky.
Vyhodnocení silných a slabých stránek dítěte.
Doporučení, které dovednosti posilovat a podporovat.
Připraveno odborníky z Pedagogicko-psychologické poradny STEP s.r.o.

Příležitost zjistit úroveň připravenosti Vašeho dítěte na školu!

powered by Typeform