Herně vzdělávací aplikace pomáhají s přípravou na školu

Máte-li doma předškoláka a máte-li zájem jej připravit na zápis do školy i na školu samotnou co nejlépe, vyzkoušejte aplikace “Jdu do školy!” či “Tam a sem s myšákem”.
Aplikace pro mobilní dotyková zařízení mají v přípravě na školu mnohé nesporné výhody a společně s klasickými metodami (knihy, pracovní listy) jsou pro rozvoj znalostí a dovedností dítěte velmi efektivní.
Podívejme se nyní na hlavní charakteristiky aplikací a na doporučení jak je používat.

Herně vzdělávací aplikace pomáhají s přípravou na školu

Hlavní charakteristiky aplikací

“Jdu do školy!” a “Tam a sem s Myšákem” se od běžné nabídky na trhu výrazně liší. V obou případech se jedná o ucelené namluvené příběhy, což děti významně baví a motivuje. Grafika a jednotlivé prvky jsou průběžně testovány v mateřských školách. Součástí vývojového týmu jsou odborníci z pedagogicko-psychologické poradny zapsané do státního restříku školských zařízení. “Matemág: Součtové trojúhelníky” pomáhá školákům objevovat základy matematiky a je připravena s experty Hejného metody.

Jdu do školy! je koncipována jako jednoduchý screeningový nástroj, který rodičům případně učitelům v MŠ pomůže lépe poznat úroveň znalostí a dovedností předškoláčka. Návazně pak díky motivujícím prvkům, zvyšující se náročnosti úkolů a okamžité zpětné vazbě tyto znalosti a dovednosti zdokonaluje.

Aplikace Tam a sem s myšákem se soustředí na na rozvoj prostorové orientace a matematických kompetencí, které jsou důležité pro úspěšnost v technických předmětech jako je matematika, fyzika a také chemie.  Hlavní charakteristiky obou aplikací jsou uvedeny v následující shrnující tabulce. Aplikace byla základem pro výzkumný nástroj používaný v českých a čínských mateřských školách pro zjišťování vlivu ICT na rozvoj předmatematických kompetencí u předškoláků.

 

Jak používat naše aplikace

Instalace a nastavení našich aplikací je velmi intuitivní, přesto jsme pro Vás připravili krátkou intruktážní informaci zde (nastavení je obdobné pro obě aplikace). Vlastní používání aplikace je pro děti velmi intuitivní a díky mluvícímu myšákovi Adamovi i motivující.  Dobu hraní je možné nastavit (limitovat). Častým dotazem je doba strávená s tabletem (obrazovkou) a samotnou aplikací denně. U předškoláků doporučujeme nepřekročit celkový čas u obrazovky (tablet, televize, herní konzole) v délce dvou hodin. Co se týče našich aplikací, pak pro dosažení optimálních výsledků je vhodné hrát je přibližně 20 až 30 minut alespoň dvakrát týdně.

Rozvoj dětské mysli je dlouhodobý a komplexní proces. Zajímavé informace a praktické pomůcky naleznete na našich stránkách. Brzy Vám představíme nové aplikace na nichž pracujeme s odborníky na Hejného výuku matematiky, jež jsou určeny pro děti mladšího školního věku. V případě hlubšího zájmu či pro pomoc s řešením obtíží u předškoláků a školáků se můžete obrátit i na odborníky z Pedagogicko-psychologické poradny STEP.