Rozvoj časového vnímání

Proč u předškoláků rozvíjet dovednost časového vnímání a jak na to?

Rozvoj časového vnímání

 Vnímání času nám umožňuje chápání souvislostí různých dějů. Nemáme na to ale žádný zvláštní smyslový orgán, potřebujeme k tomu vlastní zkušenost a také si osvojit speciální “časový” slovník. Předškolní dítě si ještě nedovede představit, kolik času je hodina, dva dny, měsíc. Mělo by ale rozumět pojmům “včera, dnes, zítra, ráno, večer, den, noc”, dále třeba vyjmenovat roční doby a k nim přiřadit hlavní znaky. 🌜🌞

Tréninkem vnímání času a slovníku, který je s tím spojený, pomůžete dítěti, aby dovedlo ve škole vyprávět děj, plánovat si aktivity během dne a týdne, pochopit posloupnost matematických úkonů i jiných činností nebo třeba rozvrh hodin.

 Procvičte si s dětmi na příkladech pracovních listů řadit správně posloupnost dějů.
 Kromě řazení povzbuďte dítě k vyprávění příběhu podle obrázků, k užívání časových pojmů dříve-později a podobně.
Nezapomeňte také na nácvik řazení z levé strany doprava – dítě si tak bude trénovat i pohyb očí při čtení.

Pracovní listy

Pro trénování časového rozlišování jsme pro Vás připravili následující pracovní listy.

 3 řazení karet1, čas.vním.b-1  4 řazení karet4, čas.vním.b-1 4řazení karet5, čas.vním-1  PL_velikonocni-predmety_cb