Matemág: Dobrodružství matemagie

Co kdyby se učení matematiky proměnilo v zábavnou hru? Matemág je hra pro žáky 1. až 3. třídy postavená na principech Hejného metody. Děti samy objevují matematické zákonitosti a díky poutavému příběhu si potřebné znalosti lépe osvojí. Více na www.matemag.cz

Google Play   appstore

"Tam a sem s myšákem!" rozvíjí matematické kompetence

Výuková aplikace pro děti (5-7 let) obsahující úkoly propojené příběhem s namluveným průvodcem.  Rozvíjí prostorové myšlení a matematické kompetence dětí, které jsou důležité úspěšné zvládání technických předmětů. Vhodná pro budoucí školní úspěch předškoláka v matematice či fyzice!

Google Play   appstore

 


Vzdělávací hra pro školáky
Vzdělávací hra založená na Hejného metodě pomáhá rozvíjet matematické dovednosti

Vzdělávací hra založená na Hejného metodě pomáhá rozvíjet matematické dovednosti

Matematika. Asi největší strašák dětí na základních školách a dost často i jejich rodičů. Má nás naučit přemýšlet, uvažovat logicky, analyzovat, objevovat řešení nejrůznější problémů, přesto patří ve škole mezi nejméně oblíbené předměty. To chceme změnit díky naší nové výukové hře pro tablety a chytré telefony Matemág.

Vzdělávací aplikace pro předškoláky
Aplikace “Tam a sem s myšákem” rozvíjí matematické kompetence u předškoláků

Aplikace “Tam a sem s myšákem” rozvíjí matematické kompetence u předškoláků

Výuková aplikace “Tam a sem s Myšákem” byla připravena pro děti děti ve věku 5-7 let ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou STEP. Animovaná hra obsahuje dabovaný příběh, známý myšák Adam děti seznamuje s rozmanitými úkoly. Je zaměřena na rozvoj prostorového myšlení a matematických kompetencí.