Učení v pohodě

Zajímá nás efektivní podpora vzdělávání. Hledáme cesty, jak identifikovat a naplnit potenciál každého dítěte. Způsoby založené na ověřených poznatcích a kritickém zhodnocení,  

Zabýváme se zapojením moderních technologií ve vzdělávání. Podle nás nejsou samospásné, avšak vidíme jejich potenciál ve snaze zefektivnit učení.

Více o nás a o naší činnosti naleznete na stránkách  www.techsophia.cz

Proč sledovat naše stránky?

  • Zjistíte, jaké přístupy v učení mohou dětem vyhovovat
  • Pomůžete dítěti dosáhnout jeho plného potenciálu a rozvíjet jeho dovednosti
  • Využijete nového zdroje užitečných nápadů pro domácí přípravu
  • Najdete možnosti řešení a podpory při obtížích dítěte
  • Spolupracujeme s odborníky z Pedagogicko-psychologické poradny STEP