Individualizace vzdělávání předškoláků nás zajímá. Každé dítě vnímáme jako jedinečnou osobnost a proto jsme společně s odborníky, pedagogy, rodiči a dalšími zainteresovanými osobami nastartovali projekt, jenž se uvedeným tématem zajímá. 

Projekt Předškolákovo individualizované vzdělávání je financován z OP VVV. 

 


Informace
Předškolákovo individualizované vzdělávání

Předškolákovo individualizované vzdělávání

Pedagogicko-psychologická poradna STEP s.r.o. realizuje projekt zaměřený na oblast individualizace předškolního vzdělávání. Společně s vybranými mateřskými školami vytvořila síť center kolegiální podpory v rámci projektu Předškolákovo individualizované vzdělání, reg. číslo MS20141: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000562, Výzva č. 02_16_010 pro Budování kapacit pro rozvoj škol, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.