Rozvoj dítěte

Každé dítě je jedinečné. Hledáme efektivní cesty rozvoje jeho potenciálu,  schopností a dovedností. V teto sekci naleznete odborné články, příspěvky a pracovní listy. Máte-li doma předškoláka, unikátní systém individualizované domácí podpory naleznete zde

Mohlo by se hodit

Hry, zábava & relax

Oblasti rozvoje

Motorika

Myšlení a řeč

Sluchové vnímání

Zrakové vnímání

Matematické dovednosti

Prostorové vnímání

 Vnímání času

Zobrazit vše                                             


Článek
Předmatematické dovednosti a předškolák 4: Konkrétní nápady, jak posilovat předmatematické  představy

Předmatematické dovednosti a předškolák 4: Konkrétní nápady, jak posilovat předmatematické představy

  Porovnávání množství předmětů. Lze využít k nácviku a pochopení pojmů – méně, více, stejně počítání a určování počtu 2. Určování geometrických obrazců, dítě zkouší kreslit geometrické obrazce podle předlohy. Může zkoušet skládat obrazce ze dvou později z vícero částí. 3. Třídění do skupiny podle nějakého smyslu(kritéria), které by tam dítě mělo najít. Případně mu dopomůžeme. […]