Rozvoj dítěte

Každé dítě je jedinečné. Věříme, ze stojí za to upřít pozornost na rozvoj potenciálu,  dětských schopností a dovedností. V teto sekci naleznete odborné články, příspěvky a pracovní listy zaměřené na 7 nejdůležitějších oblastí rozvoje předškoláčků a čerstvých školáků.

Mohlo by se hodit

Hry, zábava & relax

Oblasti rozvoje

Motorika

Myšlení a řeč

Sluchové vnímání

Zrakové vnímání

Matematické dovednosti

Prostorové vnímání

 Vnímání času

Zobrazit vše                                             


Pracovní listy
Rozvoj matematických dovedností

Rozvoj matematických dovedností

Pokud s předškolákem počítáme, nezapomeňme na všechny předmatematické dovednosti:
🔵 TŘÍDĚNÍ podle více kritérií najednou (třeba „vyber velké modré kruhy“)
🔵 POROVNÁVÁNÍ (větší, menší, více, méně, nejméně)
🔵 ŘAZENÍ (např. od nejmenšího k největšímu)
🔵 a URČOVÁNÍ MNOŽSTVÍ (po jedné, nebo ideálně do 3-4 i pouhým pohledem).

Článek
Sluchové rozlišování: co předškolní dítě slyší a neslyší

Sluchové rozlišování: co předškolní dítě slyší a neslyší

Sluch je vedle zrakového vnímání druhým nejdůležitějším prostředkem komunikaci. Sluch ovlivňuje rozvoj řeči a s úrovní řeči je neodmyslitelně svázán rozvoj myšlení. Oslabená schopnost sluchového rozlišování může ovlivňovat samotný proces učení…

Pracovní listy
Zrakové rozlišování

Zrakové rozlišování

Pro trénování zrakového rozlišování jsme pro Vás připravili sadu pracovních listů.

Pracovní listy
Sluchové rozlišování

Sluchové rozlišování

K procvičování sluchového rozlišování jsme pro Vás připravili sadu pracovních listů.

Pracovní listy
Procvičování grafomotoriky

Procvičování grafomotoriky

Připravili jsme sadu pracovních listů, které Vám pomohou při tréninku grafomotoriky s Vašimi dětmi.

Pracovní listy
Rozvoj myšlení a řeči

Rozvoj myšlení a řeči

Připravili jsme sadu pracovních listů, které pomohou vašim dětem rozvíjet myšlení a řeč.