II. Práce s třídním kolektivem: Kdo může pomoci s vrstevnickým programem?

Většina učitelů a metodiků se snaží podobné programy zajistit vlastními silami. Jenže nikdo nemůžeme být odborníky na vzdělávání, didaktiku, výchovu, psychologii, pedagogiku a na terapeutické přístupy zároveň. Učitelé proto často sahají po literatuře se sbírkami různých her a snaží se tvořit vrstevnické programy a nějak hry poskládat podle odhadu, co by se stihlo, co by mohlo děti bavit.

II. Práce s třídním kolektivem: Kdo může pomoci s vrstevnickým programem?

Většina učitelů a metodiků se snaží podobné programy zajistit vlastními silami. Jenže nikdo nemůžeme být odborníky na vzdělávání, didaktiku, výchovu, psychologii, pedagogiku a na terapeutické přístupy zároveň. Učitelé proto často sahají po literatuře se sbírkami různých her a snaží se tvořit vrstevnické programy a nějak hry poskládat podle odhadu, co by se stihlo, co by mohlo děti bavit. Vždy je však zapotřebí si uvědomit, proč tam dávám tuhle hru, co “tam na tom” chci nebo mohu sledovat, jak o všem budu s dětmi mluvit (a lze to?) Na co se dětí budu ptát, jaké otázky zařadím do reflexe hry? Problematika třídních kolektivů (jako seskupení lidí) je velice složitá a široká a není příliš neobvyklé se v ní při vedení programů tzv. utopit a pak trpět frustrací z nepovedené práce a z nenaplněných vlastních očekávání. Neplatí, že “kdo nic nedělá nic nezkazí”. Všední den ve školách nás opakovaně přesvědčuje o opaku; že někdy je lepší udělat alespoň něco, byť nedokonale, než nechat záležitost plavat nebo ztrácet energii předstíráním, že nic nevidíme. Nezapomínejte na síť institucí a organizací, která je možná kolem vás. Připomeňme si, kdo všechno má podobné programy v náplni činnosti.

KDO?

Pedagogicko-psychologické poradny

Pedagogicko-psychologické poradny mají v popisu práce i skupinovou diagnostickou a intervenční péči, diagnostiku sociálního klimatu a tvorbu nápravných programů. Skutečnost je bohužel taková, že poradny jsou permanentně přetížené diagnostikou poruch učení a chování a následným sepisováním zpráv. Jaká je tedy praxe? Většina poraden nemá čas dusnou třídní atmosféru řešit. Záleží na velké ochotě pracovníků a jejich zkušenosti začít pracovat se třídou, která je často v zoufalé kondici a učitel sám již situaci zvládnout nemůže. Ne proto, že by byl menším odborníkem, ale protože má na starosti hromadu dalších věcí a je na tento problém často sám. Někdo by mohl namítnout, že na řešení podobných situací ve třídě učitel sám není. Každá škola má přece metodika prevence, na toho se učitel může obrátit a právě ten z titulu své funkce by měl pomoci.

Já bych do těch tříd chodila moc ráda, ale nejde to, protože mám hlavně úvazek jako učitelka a pak teprve ten malý úvazek jako metodik prevence.. takže je to spíš, že s učiteli občas něco zkonzultujeme, nebo že rodiče přijdou. Nejlépe se organizují jednorázové přednášky pro třídy nebo pro celý ročník, třeba o drogách, kouření a tak.. To je jedno dopoledne a slyší to všichni. Dlouhodobější systematickou práci některé třídy kvůli špatné atmosféře potřebují již na prvním stupni, ale jednotlivá setkání vyžadují přípravu, pak je potřeba i následně vše zrekapitulovat, z každého setkání byste měla mít zápis, aby se z toho vytěžilo co nejvíc. Na tohle není čas a přiznám se, úplně ani nevím, jak se do toho pustit. Někdy si říkám, jak to ty děti každý den vydrží…“, metodička prevence, 2. stupeň ZŠ, Středočeský kraj.

Neziskovky

Další možností, která se ve Vašem okolí může nabízet, jsou neziskové organizace, jež podobné programy nabízejí a realizují na velmi kvalitní úrovni. Některé programy jsou hrazené, na některé školy musí najít peníze. V praxi se objevuje čím dál tím častěji finanční participace rodičů. Někdy to byli právě oni, kteří pro děti podobný program chtěli a společně se na něm i finančně podíleli.

Pracovníci školy

Školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence. Pokud na školách působí školní psycholog a školní speciální pedagog, pak tito odborníci mohou v rámci své pracovní činnosti podobné programy připravovat a vést a být tak velkou pomocí učitelům. Bohužel právě v případě metodiků prevence a výchovných poradců platí, že u těchto pozic jsou časté jen malé částečné úvazky. Z toho důvodu metodik prevence či výchovný poradce objektivně nemůže stíhat přípravy, vedení skupinových setkání a zápisy z nich.

Mgr. Simona Pekárková

Tímto seriálem se Vám snažíme ulehčit situaci a poskytnout jakýsi návod, který by byl hned po ruce a šetřil přípravu samotného programu i následné sebereflexe. Budeme upozorňovat na skutečnosti, na něž je třeba dbát, které jsou nezbytné a které mohou být užitečné. Vybíráme takové, které se nám mnohokrát osvědčily a u nichž jsme sami teprve až v praxi objevili jejich nezbytnost a funkčnost. Možná některé náměty ušetří hledání i právě Vám.