Individuální vzdělávací plán není jen formalita

Zde si můžete přečíst článek z časopisu Rodina a Škola 3/2014, který se tématem zabývá.

Individuální vzdělávací plán není jen formalita

Zde si můžete přečíst článek z časopisu Rodina a Škola 3/2014, který se tématem zabývá.

IVP není jen formalita – článek (.pdf)