Klasické pohádky pro začínající čtenáře

Kniha podporuje rané čtenáře předškolního věku, ale i děti s dyslexií nebo např. vývojovou dysfázií. Autorka připravila motivační knížku, která může napomoci pocitu, že prvotní čtení se daří.

Klasické pohádky pro začínající čtenáře

Klasické pohádky pro začínající čtenáře jsou texty pro děti, které už dobře čtou všechna písmena, ale ještě z nich obtížně skládají delší slova. Tedy pro ty děti, jimž nedělá problém písmena rozpoznat, ale sluchově je spojit do slov. Stává se totiž poměrně často, že dítě původně nadšené svou novou schopností zacházet s písmeny má velkou touhu číst či psát příběhy, ale zůstane v téhle „mezifázi“ – dokáže přečíst krátká slova jako LES, KOS, DŮM, často i některá dvojslabičná slova,ale pouze ta s tzv. otevřenou slabikou (KOLO, JÁMA, PÍŠE). Je-li ve slově větší množství souhlásek (ČTVRTEK, ŠVESTKA), anebo pokud je slovo příliš dlouhé (KOLOBĚŽKA), syntéza slova se nedaří, dítě ho „neslyší“, čte ho po částech nebo zkomoleně. Potřebuje s těžšími slovy pomoci, v horším případě ho taková překážka od čtení může odradit.


Přepsané klasické pohádky v této sadě proto obsahují většinou pouze slova, která jsou nejvýše dvojslabičná a neobsahují souhláskové shluky. Pokud jsme se díky názvům v pohádkách nemohli těžším slovům vyhnout (např. ve jménech Karkulka, Zlatovláska, Smolíček), označili jsme je barevně a dítě se s nimi seznámí dříve, než začne pohádku číst. Navíc slabiky s dvojhláskou AU či OU jsou zvýrazněny, aby byl čtenář naveden k plynulému spojení slabiky. Většina dětí proto brzy zvládne číst texty samostatně – a o to nám šlo především.

I když jsme při volbě slov mysleli zpočátku na žáky, kteří se učí číst tzv. analyticko-syntetickou („slabikovací“) metodou, dobře se bude číst i dětem nacvičujícím čtení jinými metodami (genetickou – „písmenkovací“ aj.). Každý text je psán malým tiskacím a poté rovněž velkým tiskacím písmem z důvodu ještě větší dostupnosti (předškoláci nebo děti učící se genetickou metodou čtení znají většinou zpočátku pouze velká písmena, mohou si tedy ke čtení vybrat formu textu, která jim bude vyhovovat).

   

V případě zájmu  (cena 219,- Kč + poštovné a balné) objednávejte prosím na adrese kniha@uceni-v-pohode.cz