Kniha “Jdu do školy” – pro úspěšnou přípravu na zápis do školy

Co má dítě umět před nástupem do školy? Jak rozvíjet myšlení, řeč, sluchové vnímání či pozornost? Jak rozpoznat případné potíže a jak dítěti s přípravou efektivně pomoci?

Kniha “Jdu do školy” – pro úspěšnou přípravu na zápis do školy

Úspěšná publikace “Jdu do školy” se zaměřuje na tři hlavní oblasti – rozvoj předškoláka, podporu zdravých rodinných vztahů a pomoc rodičům a učitelům v MŠ, jak rozpoznat zda je dítě připraveno na úspěšný nástup do školy. Pracovní listy jsou připraveny tak, aby podporovaly aktivní spolupráci dítěte a rodičů a jejich vzájemnou komunikaci. Zvláštní pozornost je věnována významu rodinných zvyků a rituálů či tématu ocenění a pochval. V knize se dozvíte, co děti vnímají jako trest, a proč zlobí. Rodiče jistě ocení praktické rady, jak lépe zvládat některé náročné výchovné situace.

Jdu do skoly_obalka_clanek.pdf      Strana3.pdf       Strana4.pdf

Součástí publikace je screeningový dotazník, který rodičům pomůže zjistit, ve které oblasti má dítě největší potíže a zda potřebuje intenzivnější přípravu. Společně s aplikacemi “Jdu do školy” a Tam a sem s myšákem” tvoří kniha velmi efektivní nástroj, jak dítě připravit na úspěšné zahájení školní docházky.

Kniha obsahuje 100 pracovních listů, desítky hádanek a více než 250 úkolů. Stoupající obtížnost úkolů respektuje různé úrovně dovedností dětí. Autorka je ředitelkou pedagogicko-psychologické poradny.

 Myslivec         Pláž           Jazýček

Knihu “Jdu do školy” můžete koupit ve Vašem knihkupectví či si ji objednat na mailové adrese kniha@uceni-v-pohode.cz .  Cena knihy je 250,- Kč.