Máte chytré dítě? Tak ho nechte si hrát! (1.)

V posledních letech se v zahraničí diskutují dva typy školek. První typ jsou tzv. „školky akademické“ a druhý typ školek je blízký našemu tradičnímu pojetí mateřských školek založených na hře a pohybu.

Máte chytré dítě? Tak ho nechte si hrát! (1.)

Písmenka a čísla již od 3 let!

Především v USA začíná přibývat těch mateřských škol, které se u dětí zaměřují na brzké osvojování školních (akademických) znalostí. Díky této včasné přípravě by děti měly bez problémů zahájit a zvládnout školní výuku. Výhodou by mělo být, že učební látku, se kterou se již setkaly ve školce, se budou učit rychleji, budou více úspěšné, bude je to více bavit a pravděpodobně budou vnímány jako chytří a bystří žáci. Na první pohled to může být poměrně lákavý druh přípravy.

Ve jménu podpory vzdělávání někteří rodiče neváhají učit tříleté děti čísla, počítat, poznávat písmena. Toto, není specifikum amerických rodičů, ale již i početné skupiny rodičů u nás. Ale je to dobrý nápad?

Děti, které se ještě před školou pod cíleným vedením naučí napůl číst a psát, se ocitají ve falešné situaci vytvořené ambicemi dospělých. Tento náskok je velmi krátkodobý, na konci 1. třídy již každé dítě dosáhne nějaké úrovně čtení. O divné prvenství vydřené na úkor toho, aby běhalo a skákalo, dítě rychle přijde. Mezi dětmi je nemálo zastoupená skupina takových, které jsou fascinované písmenky a čísly a projevují o ně spontánní zájem. Ty určitě nechme, ať si tento svět objevují a podporujme je. Pokud by takové dítě splňovalo vaše kritéria geniality, tak vězte, že jeho velký náskok je na konci prvního stupně patrný již velmi málo a ostatní dosáhnout víceméně podobné úrovně. Děti nadané, které mají v určitých oblastech trvalý náskok, často řeší obtíže (poměrně výrazné) v jiných oblastech jako je emoční inteligence, sociální dovednosti a navazování přátelských vztahů.

IMG_4149

Nadměrně dětem podsouvat školní věci, nutit je k věcem, které patří do školy a vůbec učit je izolované vědomosti, dobré není. Na co bychom ale měli upřít naši pozornost u předškolních dětí? V této věkové skupině je potřeba nabídnout podporu v základních oblastech, které pak mají vliv na jeho další vzdělávání. Tyto oblasti jsou především dobrá úroveň grafomotoriky, sluchového a zrakového vnímání a dobré úroveň řečových schopností a dobrá úroveň výslovnosti.

Pokračování článku II : Organizovaná výuka ve školkách

Autor textu: Mgr. Simona Pekárková