Motivační čítanka pro začínající čtenáře

Motivační čítanka „Čtení bez bulení“ obsahuje sadu čtenářských textů pro děti, které už dobře čtou všechna písmena, ale ještě z nich obtížně skládají delší slova. Kniha vznikla ve spolupráci s odborníky z Pedagogicko-psychologické poradny STEP.

Motivační čítanka pro začínající čtenáře

Motivační čítanka je tedy určena pro ty děti, jimž nedělá problém písmena rozpoznat, ale sluchově je spojit do slov. Stává se totiž poměrně často, že dítě původně nadšené svou novou schopností zacházet s písmeny má velkou touhu číst či psát příběhy, ale zůstane v téhle „mezifázi“ – dokáže přečíst krátká slova jako LES, KOS, DŮM, často i některá dvojslabičná slova, ale pouze ta s tzv. otevřenou slabikou (KOLO, JÁMA, PÍŠE). Je-li ve slově větší množství souhlásek (ČTVRTEK, ŠVESTKA), anebo pokud je slovo příliš dlouhé (KOLOBĚŽKA), syntéza slova se nedaří, dítě ho „neslyší“, čte ho po částech nebo zkomoleně. Potřebuje s těžšími slovy pomoci, v horším případě ho taková překážka od čtení může odradit.

Krátké příběhy v této sadě proto obsahují pouze slova, která jsou nejvýše dvojslabičná a neobsahují souhláskové shluky. Navíc slabiky s dvojhláskou AU či OU jsou barevně zvýrazněny, aby byl čtenář naveden k plynulému spojení slabiky. Většina dětí tak brzy zvládne číst texty samostatně – a o to šlo autorům především. Čtení bez bulení není metodicky propracovaná čítanka, ale motivační knížka, která může napomoci pocitu, že prvotní čtení se daří.

ukazka

Některé děti budou takovou knížku potřebovat týden, než „naskočí“ dovednost číst i delší slova, některé děti setrvají u čtení kratších slov mnohem delší dobu (zejména děti s dyslexií nebo např. se závažnější poruchou vývoje řeči – vývojovou dysfázií). Zejména pro ně jsou texty sestaveny. Příběhy a hádanky ale mohou číst i např. děti předškolního věku, které už o čtení projevily zájem a znají písmena. I když autoři při volbě slov mysleli zpočátku na žáky, kteří se učí číst tzv. analyticko-syntetickou („slabikovací“) metodou, dobře se bude číst i dětem nacvičujícím čtení jinými metodami (genetickou – „písmenkovací“ aj.). Každý text je psán malým tiskacím a na protější straně velkým tiskacím písmem z důvodu ještě větší dostupnosti (předškoláci nebo děti učící se genetickou metodou čtení znají většinou zpočátku pouze velká písmena, mohou si tedy ke čtení vybrat formu textu, která jim bude vyhovovat).

Autorkou textů a ilustrací je Ing. Ivana Knetlová, odbornými recenzenty pak Mgr. Martina Švandová, Ph.D. a Mgr. Simona Pekárková z Pedagogicko-psychologické poradny STEP s.r.o. V případě Vašeho zájmu můžete motivační čítanku objednat na mailové adrese kniha@uceni-v-pohode.cz nebo na telefonu 602 590 000. Cena knihy je 195 Kč.