Rozvoj grafomotorických dovedností

Potřebuje Vaše dítě procvičit své grafomotorické dovednosti?
Představujeme vám publikaci Grafomotorické dovednosti – první ze sady publikací zaměřených na rozvoj dovedností, které předškoláci potřebují dobře zvládat před nástupem do školy.

Rozvoj grafomotorických dovedností

Druhá publikace z edice “Rozvoj dítěte” připravená odborníky z Pedagogicko-psychologické poradny STEP je zaměřena na jednu z oblastí, kterou čeští předškoláčci potřebují před nástupem do školy nejvíce posilovat – na grafomotoriku.

Grafomotorika patří do oblasti motoriky (hybnosti) a můžeme ji popsat jako koordinaci a hybnost jemných svalů ruky a prstů. To je důležité pro psaní, kreslení, malování či rýsování.

Publikace Grafomotorické dovednosti obsahuje vysvětlující text, kde se rodiče dozvědí o motorice a jejích součástech. Dozvědí se, proč je důležitá a také to, co by měl předškolák ovládat před pátým a šestým rokem života.

                  

Rodiče také zjistí, čeho by si u dítěte měli všímat a které projevy mohou signalizovat obtíže. Získají cenné rady, jak podporovat nejenom grafomotoriku, ale i hrubou (hybnost těla) i jemnou (hybnost prstů a dlaní) motoriku a oromotoriku (hybnost mluvidel).

Hlavní součástí publikace je však 36 autorských barevných pracovních listů, které pomáhají rozvíjet již zmíněné grafomotorické dovednosti. Listy jsou seřazeny s rostoucí obtížností, jsou volně vloženy, což rodičům umožňuje jejich okopírování a tedy opětovné využití.

       

Publikaci “Grafomotorické dovednosti” můžete objednat na mailové adrese kniha@uceni-v-pohode.cz . Cena vzdělávací publikace činí 145,- Kč.