Pomáháme objevovat jedinečnost každého předškoláka

Pomocí propracovaného řešení pedagogické diagnostiky školní zralosti pomáháme učitelkám v MŠ a také rodičům zjistit úroveň školní připravenosti dítěte. Díky získaným informacím může učitel zacílit vzdělávání a rodič podpořit své dítě žádoucím směrem.

Pomáháme objevovat jedinečnost každého předškoláka

Pedagogická diagnostika je povinnou a důležitou součástí předškolního vzdělávání. Je to pochopitelné. Pokud známe silné a oslabené stránky dítěte, můžeme lépe zacílit naše vzdělávací úsilí a efektivněji připravit dítě na nástup do školy.

Nástroj iSophi Diagnostika poskytuje učitelkám v mateřských školách znalost o úrovni připravenosti dítěte v oblastech grafomotoriky, matematických představ, prostorové a časové orientace, zrakového a sluchového vnímání a také verbálního myšlení.

 

Více informací na www.isophi.cz