Předmatematické dovednosti a předškolák 1: Co jsou předmatematické představy

Než se malý školák začne učit počítat, je potřeba aby se během svého vývoje do 6 let naučil a osvojil spoustu dovedností ještě před tím, než začne sčítat kolik je 1+1 či odečítat 5-2.

Předmatematické dovednosti a předškolák 1: Co jsou předmatematické představy

Než se malý školák začne učit počítat, je potřeba aby se během svého vývoje přibližně do šesti let naučil a osvojil spoustu dovedností ještě před tím, než začne sčítat kolik je 1+1 či odečítat 5-2. Především  půjde o to, jak  bude vztahům  mezi čísly rozumět, jak bude  rozumět podstatě  sčítání, odčítání či násobení. Matematika ž není mechanické jmenování číselné řady či memorování naučených příkladů. Matematické dovednosti jsou komplexnější než se na první pohled může zdát.
Jedním z předpokladů pro matematické dovednosti jsou tzv. PŘEDmatematické představy (někdy se také nazývají předčíselné představy). Představme si je jako stavební kámen pro matematiku a chápání matematických vztahů.

Utváření těchto právě zmíněných dovedností má stavebních kamenů vícero. Zmiňme je zde, protože jejich komplex může ovlivňovat předmatematické představy u předškoláků a následně pak i matematické dovednosti u dětí, které již ve škole jsou. Prvním kamenem je zrakové vnímání. Jak bylo řečeno již v jiném článku, zrakem získáváme nejvíce informací ze svého okolí. Dalším základním kamenem je dobré vnímání času a prostoru (viz naše články o těchto tématech na našich stránkách). Dále jsou to přiměřené pohybové dovednosti, díky pohybu dítě začíná vnímat prostor, hloubku, vzdálenosti mezi předměty. Jako poslední kámen zde zmiňme přiměřené rozumové dovednosti.

Předmatematické představy a dovednosti dítě nasává z různých každodenních činností. Nejdříve získává zkušenosti o svém okolí již zmíněným zrakem a svými pohyby (dotýká se věcí, přetáčí se, leze, chodí..),vnímá a začíná rozumět vztahům mezi předměty v prostoru- co je před, za vedle, nad, pod atd. Později začíná v řeči rozumět pojmům, nahoře, dole, méně, více, stejně, přidej, uber a později je také začne samo smysluplně používat.

Untitled 2

V dalších článcích se dozvíte:

Co by měl umět předškolák

Potíže v předmatematických dovednostech promítající se do učení

Konkrétní nápady, jak posilovat a trénovat zrakové vnímání

 

texty: Mgr. Simona Pekárková, psycholožka a speciální pedagožka