Předmatematické dovednosti a předškolák 2: Co by měl předškolák umět?

Stejně jako v ostatních článcích shrňme pro rodiče, co se od malého předškoláka očekává, co by měl znát, než začne být školákem.

Předmatematické dovednosti a předškolák 2: Co by měl předškolák umět?
  • Rozlišit velikosti předmětů a porovnat je (malý, velký, menší, větší, hodně, málo, méně, nejméně)

1

  • Seřadit prvky dle velikosti (např. 3 předměty, které může dítě i pojmenovat- malý x větší x největší)

2

  • Roztřídit předměty podle zadání (např. děti rádi třídí cokoli a když je k tomu občas pobídneme, tak jen dobře. Třídit se do všechno- panenky s dlouhými a krátkými vlasy, auta malá a velká… Je potřeba, aby bylo jasné vždy nějaké kritérium, podle kterého dítě předměty třídí. Kritériem může být tvar, velikost, barva. Kritéria ke třídění se také často kombinují např. velké žluté kruhy x malé žluté kruhy….)
  • Rozumět pojmům přidej, uber, stejně, přidej jednu kostičku, uber dvě kostičky apod.
4 3
Obrázky: ukázky úkolů předmatematických představ v aplikaci Jdu do školy
  • Umět počítat počet prvků po jednom alespoň do 5
  • Poznat základní geometrické tvary a umět je nakreslit podle předlohy a pojmenovat je
  • Rozdělit počet prvků podle zadání (na větší, menší či stejné hromádky)

40

  • Přiřadit k číslu a přiřadit k číslu např. správný počet teček

Je potřeba rozlišovat, do kolika umí dítě počítat a do kolika s čísly manipuluje. Pokud dítě odříkává řadu čísel jako básničku, jen vyjmenovává pojmy (názvy číslic) jak jdou za sebou), zatím nemá konkrétní představu. Dítě má představu o velikosti čísla tehdy, když umí s nimi manipulovat- to znamená, pozná jaká číslo je větší, menší a umí k číslům přiřadit počet předmětů.

 

V dalších článcích se dozvíte:

Potíže v předmatematických dovednostech promítající se do učení

Konkrétní nápady, jak posilovat a trénovat předmatematické dovednosti

 

texty: Mgr. Simona Pekárková, psycholožka a speciální pedagožka