Předmatematické dovednosti a předškolák 3: Potíže v předmatematických dovednostech promítající se do učení

V tomto krátkém textíku shrneme, jak se oslabení v oblasti předmatematických dovednostech může projevovat matematice, ale zároveň může mít přesah i do jiných předmětů.

Předmatematické dovednosti a předškolák 3: Potíže v předmatematických dovednostech promítající se do učení
 • záměna čísel v důsledku nedostatečné sluchové diferenciace (12 x 21, 34 x 43 apod.)
 • záměna čísel v důsledku sníženého zrakového vnímání (6 x9, 4 x 7)
 • deficit v prostorovém vnímání ztěžuje odhad vzdálenosti, velikosti (může ovlivňovat výkony v geometrii)
 • dítě si obtížně vytváří představu čísel v oboru do 10 a jejich vztahů
 • obtíže s počítáním přes desítku v oboru do 20 (např.9 + 6, 7+5, 18-9 apod.)
 • s obtížemi si představují číselnou řadu (to znamená, které číslo je nižší, které je vyšší, jaké čísla jsou před daným číslem či za ním)
 • chybí představa množství spojená s konkrétním číslem- často sčítají a odčítají pomocí přidávání/ubírání čísla 1.
 • výrazně dlouho počítají na prstech (i jednoduché příklady)
 • potíže s porozuměním rozdílu „o jednu méně/více“ nebo „jedenkrát více/ méně“
 • Obtížně rozumí zadání textu
 • obtíže se správným zápisem čísel,
 • obtížné osvojování násobilky (může umět jako básničku, ale nechápe podstatu násobení ani dělení)
 • potíže s následností jednotlivých kroků a posloupností řešení slovních úloh
 • obtíže

V dalších článcích se dozvíte:

Konkrétní nápady, jak posilovat a trénovat předmatematické dovednosti

Podpora v oblasti matematických představ a dovedností ve škole

 

texty: Mgr. Simona Pekárková, psycholožka a speciální pedagožka