Předmatematické dovednosti a předškolák 4: Konkrétní nápady, jak posilovat předmatematické představy

  Porovnávání množství předmětů. Lze využít k nácviku a pochopení pojmů – méně, více, stejně počítání a určování počtu 2. Určování geometrických obrazců, dítě zkouší kreslit geometrické obrazce podle předlohy. Může zkoušet skládat obrazce ze dvou později z vícero částí. 3. Třídění do skupiny podle nějakého smyslu(kritéria), které by tam dítě mělo najít. Případně mu dopomůžeme. […]

Předmatematické dovednosti a předškolák 4: Konkrétní nápady, jak posilovat předmatematické  představy

 

  1. Porovnávání množství předmětů. Lze využít k nácviku a pochopení pojmů – méně, více, stejně počítání a určování počtu

6 7

2. Určování geometrických obrazců, dítě zkouší kreslit geometrické obrazce podle předlohy. Může zkoušet skládat obrazce ze dvou později z vícero částí.

111 1 11

3. Třídění do skupiny podle nějakého smyslu(kritéria), které by tam dítě mělo najít. Případně mu dopomůžeme. Můžeme obměňovat podle libosti a zájmu dítěte.

21 20

 

4. Přiřazování číslice a správného počtu teček a předmětů

K tomuto úkolu se hodí níže uvedený pracovní list. Dítě se učí poznávat číslo a jeho hodnotu, k čemuž poslouží právě tečky či daný počet předmětů. Je možné vystříhat a použít pouze čísla a kostky a pracovat s nimi tak, jak vidíte na druhém obrázku.

3130

5. Přidej nebo uber!

Skupinu obrázků dítě rozděluje na skupinky předmětů větší nebo menší, zkouší je rozdělit na dvě stejné.   S dítětem pak trénujeme „Uber ze skupinky ptáčků jednoho ptáčka. Kolik jich tam nyní zůstane? Přidej jeden obrázek do skupiny rybiček apod.“

40

Podpora v oblasti matematických představ a dovedností ve škole

Tyto následující body nejsou úplné a tématika školáka a případných potíží v matematice by zasluhovala samostatnou kapitolu. Ale tyto poznámky mohou poskytnout alespoň vodítko pro začátek, na co je třeba klást důraz a co nepřehlížet.

  • Je nutné rozvíjet představu určitého množství prvků, aby dítě překonalo období, kdy počítá po jedné (kdy už to není věku přiměřené). Představu určitého množství si dítě vytvoří na strukturovaném vzoru. Na strukturovaných vzorech (představte si např. strukturu vzorů puntíků na házecí kostce) dítě lépe postřehne množství, aniž by muselo prvky přepočítávat po jedné. U nestrukturované sestavy (náhodně nakreslené puntíky) bude počítat dítě vždy po jedné.
  • Využívejme práce s číselnou osou – ne pravítko, ale napsaná čísla v kroužku od 1 do 10. Nacvičujeme příklady v oboru do deseti (sčítání a odčítání), dítě si je znázorňuje na číselné ose. Podporujeme dítě (pozvolna), aby opouštělo manipulaci s prsty.
  • U dětí v první třídě by se měla zvýšená pozornost věnovat na pochopení vztahů mezi čísly v první desítce. Pokud se nácvik uspěchá (dítě plně nepochopí vztahy mezi čísly a výsledky jen nacvičuje zpaměti) potíže se budou nabalovat. Děti si často nejsou jisté v rozkladech čísel do 10, může jim trvat déle, než si utvoří představu množství a čísla. Pozor na pouze memorování!!

 

Mějte se pěkně a ať se Vám daří. Pokud byste měli zájem o nějaká konkrétní témata, napište nám, Vaše podněty uvítáme.

 

Mgr. Simona Pekárková, psycholožka a speciální pedagožka