Experti, učitelé a rodiče spojují síly. Cílem je individuální přístup ve výchově předškoláčků.

Pedagogicko-psychologická poradna STEP zahájila projekt „Předškolákovo Individualizované Vzdělávání“. Cílem je podpořit progresivní mateřské školy v možnosti sdílet zkušenosti a informace z oblasti individualizace předškolního vzdělávání.

Experti, učitelé a rodiče spojují síly. Cílem je individuální přístup ve výchově předškoláčků.

Zapojením do projektu získá mateřská školka (pedagogové, rodiče, spolupracující osoby) možnost ovlivňovat vzdělávací proces. Zkušenosti pedagogů mohou být uplatněny při tvorbě autorských vzdělávacích nástrojů a materiálů. Pracovníkům mateřské školy (případně dalším zajímajícím se osobám) se otevře přístup k novinkám z oblasti individualizace vzdělávání předškoláků. Díky projektu se stanou součástí odborné komunity. MŠ může využít zajímavé materiály a nástroje pro schůzky s rodiči, což zvýší její prestiž a pozitivní vnímání. Pedagogové mohou prohloubit svoji odbornost v oblasti, kterou považují za důležitou a zajímavou. Rodiče se dozvědí mnoho zajímavých informací, díky nimž mohou být svým dětěm ještě větší oporou.

skupinka2

V rámci projektu se budeme mimo jiné věnovat tématům pedagogické diagnostiky dítěte, speciálním vzdělávacím potřebám, problematice dětí z jiného kulturního prostředí, posilování školní zralosti, bilingvním dětem a také využití moderních technologií v přípravě předškoláka.

otoceni

Každá zapojená školka získá tablet se vzdělávacími aplikacemi a materiály, na nichž Pedagogicko-psychologická poradna STEP odborně spolupracovala a dále podporu odborného týmu poradny. Projekt je realizován v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a zapojení pedagogové získají nejen nové kompetence, ale jsou taktéž honorováni.