Prostorové vnímání 1: Co to je prostorové vnímání?

Krátký úvod, k prostorovému vnímání dětí. Zde se dozvíte nejpodstatnější informace.

Prostorové vnímání 1: Co to je prostorové vnímání?

Prostorové vnímání je dlouhodobý proces, který začíná již v kojeneckém věku. Nejdříve dítě sleduje předměty, posléze se začne otáčet za zvuky v jeho prostředí. S postupným rozvojem pohybových dovedností se k věcem samo začne přibližovat, bere je do rukou, začíná si s nimi aktivně hrát. Prostřednictvím pohybu začne poznávat prostor kolem sebe.

Na tomto poznávání okolí a prostoru se kromě prostorového vnímání podílejí i další poznávací funkce jako zrakové vnímání a vnímání času. (více zde: Zrakové vnímáníVnímání času).

2
Obrázek: chlapec, 5 měsíců, zkoumá okolní předměty

Prostorové vnímání umožňuje dítěti lepší odhad vzdáleností, postupně se učí vnímat perspektivu, vnímá polohu a pozice předmětů (např. panenka je blíže u kostek a autíčko je obrácené vzhůru nohama), vnímá velikosti předmětů (menší kostku dá po několika pokusech na větší kostku). V jeho zkoumání se odráží i zkušenost, že hra má nějaký průběh, sled drobných úkolů (např. postaví věž, kostku po kostce, kolem dá autíčka, autíčko nabourá, věž z kostek spadne…).

Všechny tyto drobné aktivity jsou očima rodičů přirozené a není na nich nic zajímavého. Ale jinak je to z pohledu dítěte, které se učí vnímat prostor, čas, vlastnosti předmětů, učí se rozlišovat části celku, učí se vnímat okolí a jeho možnosti. Proto nechejme batolata lézt, i když je hlídání někdy obtížné. Bez přehánění… fáze lezení u batolat je velmi důležitá pro další rozvoj  mnoha jejich dovedností a schopností. Volný pohyb po čtyřech a zkoumání okolí žádné chodítka a šidítka nenahradí.

3
Obrázek: lezoucí batolata zkoumající své okolí

 

V dalších článkách se dozvíte:

Konkrétní příklady ze školy a typy a nápady, jak toto dovednost posilovat. Čtete dále.

texty: Mgr. Simona Pekárková, psycholožka a speciální pedagožka