Prostorové vnímání 3: Shrnutí, co by měl umět předškolák

V předešlých článkách jsme shrnuli, co to je prostorové vnímání, proč je pro malé děti důležití a jeho význam. Zde naleznete krátké shrnutí dovedností, které by malý předškolák měl zvládnout před nástupem do školy.

Prostorové vnímání 3: Shrnutí, co by měl umět předškolák

Shrnutí, co by měl umět předškolák

 • správně porozumět významu polohy – nahoře, dole, vzadu, ve předu, vysoko, nízko, nad, pod, mezi, vedle, za, před
8 7
ukázky obrázků z výukové aplikace Jdu do školy
 • umět správně ukázat podle instrukcí na obrázku či v místnosti (co je mezi stole a židlí,, ukázat kočárek před hodinami, najít koníka pod umyvadlem apod.)
 • rozumět a používat „uprostřed, na kraji, nahoře, dole”
 • „první, poslední, uprostřed, prostřední“
 • umět určit „vlevo, vpravo“ na vlastní osobě, říci, v které tužce drží tužku
 • rozumět instrukcím „vpravo nahoře, vlevo nahoře, vlevo dole, vpravo dole“
 • poznat levou a pravou stranu na druhé osobě, která stojí naproti (to je poměrně těžké, a spousta dětí si tuto orientaci fixuje ještě po nástupu do školy)
9 10
ukázky obrázků z výukové aplikace Jdu do školy

Potíže v prostorovém vnímání promítající se do učení

Zde uvádíme, jak se  potíže s prostorovým vnímáním mohou projevovat ve škole při osvojování čtení, psaní a matematiky:

 • obtížná orientace v textu i při psaní
 • obtížná orientace na ploše obrázku, či na vlastním těle (určování vpravo, vlevo na vlastním těle a na druhém)
 • potíže při psaní  s vedením linie/čáry a odhadu směru a délky
 • obtíže  při uspořádávání číselných vzestupných a sestupných řad, potíže v geometrii
 • obtíže s orientací v mapách, nákresech, obtíže při výtvarných a rukodělných činnostech, v geometrii

ve vyšších ročnících u dětí přetrvávající potíže mohou prohlubovat potíže v náročnějších činnostech, kde je potřeba již dobrá úroveň prostorové představivosti (geometrie, zeměpis, ale i fyzika, chemie):

 • poznávání geometrických útvarů a chápání jejich vlastností
 • pracovat s rovinnými obrazci a představit si je ve vzájemných vztazích
 • potíže s vybavováním různých podob geometrických útvarů, chybějící dostatečná představa o nich v mysli dítěte
 • představit si geometrické útvary a vztahy mezi nimi na základě jejich popisu
 • číst s porozuměním, vytvořit v mysli základní představu a umět obrázek, nákres narýsovat či vytvořit

 

V dalším článku se dozvíte:

       texty: Mgr. Simona Pekárková, psycholožka a speciální pedagožka