Prostorové vnímání 4: Konkrétní příklady ze školy (prostorová představivost kolem nás)

Konkrétní příklady, jak je možné s dětmi procvičovat prostorové vnímání a představivost.

Prostorové vnímání 4: Konkrétní příklady ze školy (prostorová představivost kolem nás)

Uveďme zde několik drobných příkladů z řeči paní učitelky. Pro jasnost jsme pojmy související s prostorovou představivostí a vnímáním vyznačili. Vidíme, že se bez nich prostě neobejdeme.

 • Paní učitelka říká: „Podívejte se nahoru na předchozí stránku. Vidíme tam vlevo 4 kytičky, vyberte každé z nich stejně barevný květináč, který je vpravo, na druhé straně.“
 • Při běžné konverzaci děti běžně slyší „tohle dejte dozadu, toto patří do první krabičky, dejte barevné kousky papíru na bílý, do levého horního rohu napište své jméno do pravého horního rohu napište datum…“. A řadu dalších pokynů, které používáme a které paní učitelka říká každý den pro vysvětlení práce a pokynů.
 • „Všechna čísla napište doleva a vpravo nakreslete správný počet teček.

11

 • Nahoře vidíte různé tvary, některá jsou písmenka a některá čísla. Vyberte všechny tvary písmen a napište je dolů do prvního zeleného domečku, pak vyberte čísla a napište je do pravého červeného domečku.“
 • „Půjdeš dolů do prvního patra, dáš se doprava, pak doleva a rovně, dojdeš na konec chodby a tam je přírodovědný kabinet, kam dáš tohoto havrana.“

 12

 • V 5. třídě: Je dána přímka t a na ní bod T. Existují dvě kružnice, které mají poloměr 25mm a jichž se přímka t dotýká v bodě T. Narýsuj je. (Zdroj: Matematika, Fraus 2011)

13

 • Pro všechny tyto typy práce potřebuje dostatečnou úroveň prostorového vnímání. Písmena jsou řazena také v řadě, představme si text v čítance, který je strukturován do vět, odstavců apod. Paní učitelka pak s textem nějak pracuje. „Děti, podívejte se na druhé slovo v první větě. Jaké je tam písmenko? Co vidíte na konci každé větou? Co vidíte na začátku každé věty?“

Dítě ve škole pracuje s různým obrazovým materiálem, obrázky, mapami, různými modely. Je potřeba říci, že děti, které mají potíže s prostorovou orientací, splní tyto úkoly také, nepředstavujme si, že by to děti nesplnily vůbec. Ale všechny tyto věci jsou pro ně více náročné, trvá jim déle, než instrukci splní a mohou propásnout další důležitou, kterou paní učitelka říká, protože se stále soustředí na první, kterou chtějí splnit. Potřebovaly by například déle času na splnění instrukcí.

17 16 15 14

Jak posilovat a trénovat tuto funkci?

Vyzkoušet a zjistit, zda dítě (hovoříme o předškolním věku, před nástupem do školy) má nějaké potíže v této oblasti či nikoli je poměrně jednoduché. Podívejte na několik následujících tipů v této podkapitole.

Chtěla bych zdůraznit, že všechny dovednosti jako zrakové vnímání, sluchové vnímání, časové tak i prostorové vnímání lze posilovat a trénovat, skoro jako všechny funkce. Dítě s potížemi v této oblasti, pokud je náprava systematická a včasná, může poměrně brzy tyto dovednosti nacvičit tak, že dosáhne běžné úrovně.   Zde ale platí, čím je podpora včasnější, tím lépe.

Pokud se dětem potřebná podpora neposkytne, časem se naučí se svým deficitem zacházet a dorovnávají ho různými „strategiemi. Například děti, které mají potíže vlevo vpravo na druhé osobě, naučí se jakoby natáčet tělem, aby určily správnou stranu. Pokud si těžko něco představují, kam si vytváří mezikroky, pomocí nichž problém vyřeší. Ale tyto mezikroky je zdržují a stojí děti někdy cenný čas.

  1. Jednoduchá hra- sedněte si s dítětem do pokoje a hrajte třeba na pyšnou princeznu a šaška. Princezna poroučí, jaké věci šašek má dát. „Dej žlutý míč pod zelenou kostku. Dej červenou hvězdu pod moji židli. Polož papír pod knihu“ apod.  Pokud to dítěti jde, je dobré instrukci rozšířit na dva/tři příkazy a řetězit je. Je dobré vzít obrázek nebo ho namalovat a klást dítěti otázky (nebo dítě Vám)   „Co je na stěně? Co je vedle židle? Na židli, pod postelí apod.“ 
  2. Vyzkoušejte úkol pro prostorové vnímání v aplikaci „Jdu do školy!“ Je určena zatím jen pro předškoláky. Jak si v tomto úkolu dítě vedlo, se rodiče dozví z vyhodnocení na konci.

8 7

Obrázky: ukázky obrázků z výukové aplikace Jdu do školy

3. Rozstříhejte různými způsoby geometrické tvary. Zde je to již těžší varianta, vy můžete začít klidně skládáním polovin                      a postupně úkol ztěžovat. Můžete pak vybrat pár kousků a dítě zjišťuje, co z toho může složit.

19 18

 1. Poměrně lehce dostupná aktivita, která většinu dětí baví. Na prvním obrázku má dítě skládat podle předlohy ty samé tvary.. Na druhém obrázku musí určit, který tvar by měl následovat na konci řady (kromě prostorového vnímání jde i o zárodek logických řad, které děti budou ve vyšším věku)

21 20

 1. Velmi jednoduchý tip. Nakreslete různá panoramata (města, továrny, krajina, hrady…). Udělejte kopii obrázku a z této kopie vystříhejte části. Úkolem je, aby dítě našlo tyto části na původním celém obrázku s celým panoramatem. Můžete využít obrázků, pohlednic (obrázky by však neměly být v tomto případě přehlcené).

22

6. Stačí minuta a máte pro dítě cvičení či společnou malou hru.

Instrukce: Teď jsi jako ten ptáček. Udělej tři skoky doleva, pak dva skoky dolů, jeden skok doleva, dva skoky dolů, tři skoky doprava. Jaké sezobneš zrníčko?

26

 1. Děti se postupně učí vidět v předmětech kolem sebe geometrické tvary a rozlišovat podstatu tvaru předmětů. Z různých skládaček sestavte dokonalý kruh. Pak připravte nejrůznější předměty a nechte dítě rozhodnout a vybrat, které jsou kulaté a mají podobný tvar jako kruh. Nebo nechte dítě hledat 5 předmětů, které jsou kulaté. (Samostatné hledání může být pro děti těžké, proto mějte připravené vlastní nápady).

23

8. Varianta předešlého… Na prvním obrázku má dítě zjistit, který kousek patří do kruhu. Mělo by nejdříve zkusit odhadnout a    pak vyzkoušet kousek vložit.

U druhého obrázku určuje opak, tedy, který kousek tam nepatří a které kousky ano.

25 24

Sledujte stránky ucenivpohode.cz, kde můžete využívat pro nácvik různých dovedností naše pracovní listy a nemusíte složitě vyhledávat, co na co máte použít. Pracovní listy jsou rozděleny do jednotlivých oblastí, takže vždy víte, co děláte a na co se právě zaměřujete.

Mějte se pěkně a ať se Vám daří. Pokud byste měli zájem o nějaká konkrétní témata, napište nám, Vaše podněty uvítáme.

Mgr. Simona Pekárková, psycholožka a speciální pedagožka