Rodičovská POVIDLA – systém pro cílenou a efektivní domácí podporu předškoláků

Máte doma předškoláka?
Zajímá Vás odborné posouzení úrovně školní zralosti Vašeho dítěte?
Chcete vědět, v jakých oblastech je Vaše dítě vhodné podpořit a proč?
Nechcete dítě zatěžovat aktivitami, které pro něj nejsou přínosné?

Rodičovská POVIDLA – systém pro cílenou a efektivní domácí podporu předškoláků

Rodičovská POVIDLA“ je nástroj určený pro rodiče předškoláků a pro mateřské školy jako systém řízené a efektivní podpory rodičům splňující nároky kladené MŠMT pro distanční výuku.

Komplexní systém zahrnuje: 

  • PO – portfolio pro rozvoj školní zralosti
  • VI – videa pro rodiče vysvětlující jednotlivé oblasti
  • D – screeningový dotazník školní zralosti
  • LA Listy Aktivit “ze života” pro každou rozvíjenou oblast

+ Didaktické interaktivní e-hry

Mezi hlavní výhody náleží:

  • Orientace rodičů v tématech
  • Poskytnutí široké nabídky aktivit rodičům
  • Systematické vedení, podpora a edukace rodičů
  • Systematické roztřídění a kombinace materiálů
  • Široká nabídka aktivit určených pro rodiče na doma
  • Efektivní spolupráce mezi mateřskou školou a rodiči

Máte zájem o více informací? Požádejte Vaši školku nebo se podívejte zde. V případě, že máte zájem o individuální licenci.

Systém můžete objednat zde