Rozvoj myšlení a řeči

Jak na rozvoj myšlení a řeči u předškoláků?

Rozvoj myšlení a řeči

Řeč ve spojení se školní zralostí pro mnoho lidí znamená schopnost správně vyslovovat hlásky. 👄👅 Výslovnost je např. pro správné psaní velmi důležitá a pokud není před nástupem do školy dozrálá, věnuje se dítěti obvykle klinický logoped.

🟠 Řeč ale není jen aktivní mluvení, ale i porozumění tomu, co nám sděluje někdo druhý. Proto nezapomeňme porozumění trénovat kladením otázek různého typu (Proč…? K čemu se používá…? Jaký je rozdíl…? Co mají společného…?).
🟠 Při samotném vyjadřování dítěte si kromě výslovnosti všímejme slovní zásoby, ale také toho, zda je dítě schopné vytvářet samostatně věty a krátká srozumitelná souvětí, převyprávět příběh nebo krátkou pohádku. Sledujme to, zda dítě přirozeně skloňuje, dovede používat minulý, přítomný a budoucí čas, dobře váže podstatná jména s předložkami apod. 🗣

Pracovní listy

🟠 V pracovních listech můžete procvičovat hledání protikladů, třídění prvků dle kritérií, hledání logických souvislostí mezi slovy a na základě společných znaků zobecňovat. 🧠👄

3 protiklady1,myšl,b-1  4 nesmysly1,myšl,b-1  4  třídění obr3, myšl,b-1 PL_logicke-vztahy-rozbita-vajicka_b

Černobílá verze:

Barevná verze: