Rozvoj prostorového vnímání

Co je to prostorové vnímání, k čemu je pro předškoláka dobré a jak jej můžeme u dětí rozvíjet?

Rozvoj prostorového vnímání

Jak je u dítěte rozvinuto prostorové vnímání můžeme vidět třeba na tom, jak chápe instrukce s předložkami (VEDLE, NAD, POD…) nebo se slovy PRVNÍ, POSLEDNÍ, VPŘEDU, VZADU…. Všímat si ho můžeme např. také na schopnosti odhadnout vzdálenost, rozdíly mezi velikostmi věcí, nebo schopnosti stavět podle plánku ze stavebnice.

Pokud se dítě snadno orientuje v prostoru, bude to mít po nástupu do školy dobrý vliv na rozlišování pozic písmen ve slovech, správné čtení čísel, ale i na koordinaci pohybů při sportu, vedení ruky při psaní nebo na orientaci v budově školy.

Připravili jsme na ukázku i několik pracovních listů, do kterých se můžete doma se svým předškolákem pustit. ✏️

Všimněte si, že hned vedle zadání je i malý semafor. Ten si může dítě vybarvit podle toho, jak si myslí, že se mu dařilo úkol splnit:
zelená – úkol jsem zvládl/a v pohodě
oranžová –  něco mi šlo, ale potřeboval/a jsem trochu pomoci maminky/tatínka
červená – úkol byl moc těžký, ještě se mi nedařil, zkusím to zase příště

Pracovní listy:
Aktuálně se pracuje na doplnění.