Skryté faktory ovlivňující úspěšnost dětí ve škole (2.část)

Je opravdu možné, že se takové děti vyskytují na běžných základních školách v dnešní době a jak samy děti jejich situaci vnímají?

Skryté faktory ovlivňující úspěšnost dětí ve škole (2.část)

 3. Co prožívají tyto děti jako je Julča?

Je opravdu možné, že se takové děti vyskytují na běžných základních školách v dnešní době a jak samy děti jejich situaci vnímají?

 • Takové děti přes to všechno znovu a znovu přicházejí do školy a snaží se plnit, co se po nich chce, v rámci jejich možností.
 • Takové děti se stále snaží vyhovět požadavkům a zapojit se do kolektivu ostatních žáků. Bohužel bez pomocné ruky to spousta těchto dětí vzdá, dojdou jim vnitřní síly a rezervy.
 • Denně zažívají neúspěch, posměch a ponížení.
 • Neznají pocit úspěchu či ocenění, většinou nic podobného o své osobě od nikoho neslyší.
 • Mají úplně jiné kompetence než běžní žáci.
 • Potlačují svoji identitu.
 • Takové děti v sobě denně pociťují nechuť ke škole a ke vzdělávání.
 • Žijí běžně s parazity, kterým se samy úplně bránit nemohou (vši, štěnice).
 • Jsou vyčleněni z kolektivu, jsou outsidery ve třídě. Mají pocit, že do třídy a do školy nepatří.
 • Běžně hladovějí a bez jídla jsou velkou část dne. Je absurdní se domnívat, že se tyto děti mohou soustředit v hodinách a něco se naučit za těchto podmínek.
IMG_5344
Obrázek: Malá věc, která děla velký rozdíl ve spokojenosti dítěte ve škole

 4. Opatření a podpora, kterou škola byla schopná Julče a matce nabídnout

Komplexní opatření provedená školou v rodině dívenky, kdy se zapojila speciální pedagožka a asistentka pedagoga pro žáky se sociálním vyloučením v jedné osobě:

 • Návštěva rodiny v jejich domácím prostředí
 • Nakontaktování terénního pracovníka z jiné pomáhající organizace
 • Nabídka pomoci a řešení školní neúspěšnosti Nabídka provázení matky a pravidelné konzultace ve škole
 • Nakontaktování matky na sociální pracovnici, vyřízení dávek SSP, mimořádná okamžitá pomoc
 • Pomoc při zajištění ubytování v Azylovém domě
 • Zajištění domácího dobrovolnického doučování od společnosti Člověk v tísni
 • Nabídka zasílat přídavky na děti na účet školy (škola jako příjemce sociálních dávek pro dítě)
 • Získání finanční dotace na zajištění školního stravování pro dívku na celý školní rok
 • Nabídka získání pracího prášku pro rodinu (našel se sponzor pro více maminek v tíživé situaci)
 • Předán matce stručný a srozumitelný manuál se základními povinnostmi žáka a zákonného zástupce
 • Dlouhodobé provázení rodiny (pravidelná setkávání s maminkou na půdě školy, která školu brala jako bezpečné prostředí a vnímala podporu jako šanci na změnu pro dcerku)

Škola může využívat některé účinné nástroje a opatření (škola může být například příjemcem sociální dávky na dítě), které mohou situaci dítěte velmi pozitivně ovlivnit. Místo zlehčování reality a zavírání očí před těmito potížemi se školám a vedení škol více vyplácí jasně určit pracovníka, který danou problematiku umí (či se ji naučí) řešit. Speciální pedagogové či asistenti pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním již na mnoha školách dětem v podobných situacích účinně pomáhají. Jsou aktivní, hledají možnosti, dokáží citlivě komunikovat s rodiči i dítětem a velmi dobře znají síť organizací a jejich nabízených služeb ve městě, což se v praxi ukazuje jako podstatná kompetence.

V pokračování článku se dočtete:

5. Současná situace Julči a rodiny.
6. Pravdivý nebo vymyšlený příběh?

 

Autor textu: Mgr. Štrachová Klára, speciální pedagožka
Spoluautor: Mgr. Pekárková Simona, psycholožka, speciální pedagožka