Rozvoj sluchového rozlišování

Proč u předškoláků rozvíjet sluchové rozlišování a jak na to?

Rozvoj sluchového rozlišování

Říkáte si, že vaše dítě slyší dobře? 👂 Ano, pokud nemáme dítě se sluchovým postižením, slyší dobře naše slova, aniž by si zpočátku uvědomovalo, že se skládají z hlásek.

Schopnost vnímat hlásky ve slově se vyvíjí obvykle až kolem 6. roku, ale pro nástup do školy je velmi, velmi podstatná. Bez ní totiž dítě nemůže začít psát ani číst, i když třeba už zná všechna písmena. 📝👀 Dítě, kterému tato schopnost “nenaskočí”, totiž přečte písmena, ale nespojí je do slov a textu tudíž nerozumí.

Máte-li předškoláka, zkoušejte s ním:
🟡 hledat nejprve první hlásku ve slově a pak i další
🟡 rozlišovat podobná slova nebo slabiky
🟡 hledat rýmy
🟡 vytleskávat slova na slabiky
🟡 trénovat si zapamatování řady slov nebo vět.

Pracovní listy

Připravili jsme následující pracovní listy, které Vám pomohou při tréninku sluchového rozlišování s Vaší ratolestí.

Jsou zaměřeny na:
🟡 rytmizaci slov, kterou můžete trénovat například vytleskáváním,
🟡 hledání rýmů, čímž dítě získává cit pro jazyk,
🟡 rozeznávání měkkých a tvrdých slabik, což propojujeme s haptickou zkušeností,
🟡 určování stejně znějících hlásek na začátku slova
🟡 a na druhou stranu zase určování koncové hlásky.

 2_hlásky, zač,sluch.vním,b-1 2 rýmy, sluch, b-1  2 vytlesk2,sluch.vním,b-1
 Černobílá verze zde  Černobílá verze zde Černobílá verze zde

Please log in to access this content.

Přihlásit zde