Sluchové vnímání :: co to je a ukázka cvičení hláskování slov

Podívejte se na video, které shrnuje úvodní informace sluchového vnímání. Součástí videa je také ukázka cvičení hláskování slov.

Sluchové vnímání :: co to je a ukázka cvičení hláskování slov