Sluchové vnímání :: cvičení na rytmizaci (roztleskávání) slov

Zhlédněte naše video které shrnuje cvičení na rytmizaci, které pomáhá při učení rozkladu slov.

Sluchové vnímání :: cvičení na rytmizaci (roztleskávání) slov