Sluchové vnímání :: cvičení s nesmyslnými slabikami

Další video z oblasti sluchového vnímání, podívejte se jak je u dětí trénovat a rozvíjet pomocí cvičení s nesmyslnými slabikami.

Sluchové vnímání :: cvičení s nesmyslnými slabikami