Tablety! Tablety? Tablety.

V krátkém článku je pro vás shrnuto několik praktických postřehů o tabletech a jejich možných přínosech ve vzdělávání. Rodič hraje nezastupitelnou roli při vymezování pravidel pro používání technologií při hře i v učení. Musí si klást otázku: Co je správné?

Tablety! Tablety? Tablety.

Autoři článku se aktivně podílejí na tvorbě multimediálních výukových materiálů pro elektronická zařízení.

Do jaké skupiny rodičů a odborníků patříte? Zastáváte názor, že tablety jsou zdraví škodlivé či jste naopak skalní propagátoři tabletů doma i ve školách? Anebo jste možná ze třetího tábora, který není vyloženě “pro” nebo “proti” a necháváte věcem spíše volný průběh. Zkrátka, pohledů na věc je více, podívejme se na danou situaci společně a zkusme se zamyslet nad tím, kudy by mohla vést legendární zlatá střední cesta.

Před tablety a smartphony se neschováme. Hledejme efektivní řešení, poznávejme přínosy, zvažujme reálná rizika.

Na jednu stranu jsou děti obklopeny médii, které známe od mala my – knížky, televize, rádio, divadlo. Avšak do jejich reality od útlého věku patří také nové technologie, tablety, smartphony a další přístroje. Děti do tohoto světa technologií velmi brzy uvádíme a jsme na ně i pyšní. “Ve dvou letech už si zapne PC.” “Najde si, co potřebuje, na notebooku sám. A to je mu teprve pět. Není úžasný?” Později děti od tabletů odtrháváme úzkostní, zda několik hodin v kuse není příliš mnoho. Jako rodiče vymezujeme hranice, hledáme vhodné přístupy, balancujeme mezí touhou dítě rozvíjet, nechat objevovat moderní vymoženosti a mezi úzkostným strachem, jestli nové technologické možnosti dítě nekazí a vlastně v rozvoji v jistém pohledu neomezují. Máme zodpovědnost. Mantinely k používání chytré techniky stanovujeme my jako rodiče – například když stanovíme denní časový limit pro hraní. Též právě rodič má v rukou případné alternativní aktivity k trávení času, kupříkladu společné čtení.

IMG_4633

Nebojme se tabletů a dalších přístrojů, pokud tablet není jediné, co dítě zajímá. Budujte zájem v další jiné oblasti. Sdílejte s dětmi „obyčejné“ (ale stále cenné) věci jako je např. procházka, povídání si či společná hra.

Dejme tomu, že povolíte vašemu potomkovi 20 minut denně si hrát s vaším telefonem. Nebo mu jej půjčujete v akutních chvílích, když není jak jej jinak zabavit. V takových případech doporučujeme zvýšenou pozornost k obsahu, k němuž dítě přistupuje. Koupili byste předškolákovi například knížku „O nekonečném umírání panáčka“ nebo pěkně ilustrovaný komiks „O rozmačkávání mravenců“? Zřejmě ne. Většina rodičů by takovou volbu odsoudila jako hloupost, která se pro výchovu nehodí. Proč ale dětem stáhneme obsahem podobné aplikace, které reálně dětem dají velmi málo (že se dítě trefí do určitého místa na obrazovce)?

Zajímejme se o to, co dítě na tabletu hraje, CO tam dělá. Povídejte si s dítětem o tom, co hrálo a proč. Formujeme tak jeho zájem a pomáháme mu formulovat myšlenky a zjemňovat porozumění, co a proč je dobré či horší.

Všechny školy v rámci prevence seznamují děti, jak se chovat bezpečně na sociálních sítích. Ideálně by výchova v oblasti užívání technologií měla mít dobrý základ už z domova. Nejedná se jen o komunikaci v internetové džungli, ale děti by měly mít už od počátku určitou disciplínu. To znamená, aby se učily nejen s technikou pracovat, ale techniku i vypnout, odložit a trávit čas jinými vhodnými aktivitami.

 IMG_4250

Děti se naučí tablet zapnout dříve než otočit list v knížce (to je koneckonců náročnější na přesný a koordinovaný pohyb). Vypnout tablet a odejít od něho je musíme učit my.

Tablet je jeden z nástrojů, který můžeme šikovně využít. Špatně se dá použít vše – ať už tablet nebo knížka. Nevhodná knížka dítě rozvíjet nebude, stejně jako se dítěti nebude dobře kreslit na pomuchlaný papír či když mu dáte malý, neořezaný špalíček tužky. Využívejme tablety s rozumem a mějme na paměti, že jde o nástroj v rozvoji a vzdělávání dětí, který má svoji jedinečnost stejně jako knížka, tužka a papír. Tato jedinečnost založená na smysluplném interaktivním obsahu a technologiích jako fotoaparát či akcelerometr je ostatními velmi těžce nahraditelná.

Prvoplánovitě nelze spojovat dosažení kvalitnějšího vzdělávání s tablety. Tablety a nové technologie jsou především novým přístupem a otevřením možností, které mnoha dětem mohou pomoci vhodnými aplikacemi redukovat obtíže, prohlubovat zájem, vést dítě k objevování a hledání vlastních postupů při řešení problémů.

url

Domníváme se, že tablety jsou výborný nástroj v mnoha ohledech, když:

  • rodiče vědí, co dítě hraje
  • dítě hraje a baví se hrami odpovídajícími jeho věku, potřebám poznávání a úrovně mentální kapacity
  • obsah aplikací je zpracovaný odborně, profesionálně s jasně definovaným užitkem a pravdivým popisem (zábava, vtip, vzdělávání, učení, herně-vzdělávací obsah apod.)
  • vedle tabletů a IT technologií v životě dítěte neschází pohyb, aktivní povídání si s rodiči, hra s ostatními dětmi a alespoň jeden jiný zájem

Na závěr zmiňme, že společnost TechSophia spravující portál Učení-v-pohodě.cz se problematikou technologií a rozvoje dítěte zabývá do hloubky. Ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou STEP a několika školami zahájila pilotní výzkum zaměřený na přínosy a rizika používání tabletů v prostředí školní třídy v MŠ a ZŠ. Pokud byste se rádi v budoucnu zapojili do dalších projektů nebo byste nám jen rádi sdělili svůj názor, napište nám. Můžeme společné vize a úsilí sdílet.

Autoři:
Mgr. Simona Pekárková, ChPsychol
Bc.   Tomáš Sýkora