Vzdělávací cvičebnice procvičí matematické dovednosti mladších dětí

Přichystali jsme pro Vás čtyři matematické hry, ve kterých si děti procvičí své matematické dovednosti.

Vzdělávací cvičebnice procvičí matematické dovednosti mladších dětí

Nové vzdělávací aplikace vycházejí z didaktických prostředí Hejného metody výuky matematiky. Konkrétně se jedná o hry Součtové trojúhelníky, Hadi, Pavučiny a Spojovačky.

cvicebnice

Součtové trojúhelníky

 trojuhelniky

Díky součtovým trojúhelníkům si děti procvičí základní aritmetické operace. Nejprve se začíná s tzv. evidencí objektů, kdy se počítají zobrazené předměty. Následně se úlohy ztěžují – složitější součtový trojúhelník může být hezkou výzvou, oříškem k rozlousknutí.

Součtové trojúhelníky pro Android stahujte zde

Součtové trojúhelníky pro iOS (zařízení od Apple) stahujte zde

Hadi

hadi

Hra poskytuje dětem vhled do základních aritmetických operací a číselných vztahů, zde zatím jen v oboru přirozených čísel. Hra děti připravuje především na práci s rovnicemi a neznámou.

Aplikaci Hadi pro Android stahujte zde

Aplikaci Hadi pro iOS (zařízení od Apple) stahujte zde

Pavučiny

pavuciny

Hra pavučiny umožňuje dětem hlubší vhled do aritmetiky, do světa čísel a zejména vztahů mezi nimi. Děti se intuitivně seznamují s posloupnostmi a číselnými řadami.

Pavučiny pro Android stahujte zde

Pavučiny pro iOS (zařízení od Apple) stahujte zde

Spojovačky

spojovacky

Spojovačky jsou digitální obdobou didaktického prostředí výstaviště. To propojuje geometrii (orientaci v rovině) s aritmetikou (číselné řady). Úkolem žáků je projít celé výstaviště tak, aby do každého pole vstoupili pouze jednou a respektovali přitom pořadí dané číselnou řadou.

Spojovačky pro Android stahujte zde

Spojovačky pro iOS (zařízení od Apple) stahujte zde