Znáte úroveň školní zralosti Vašeho předškoláka?

NEJSTE SI JISTI, ZDA JE VAŠE DÍTĚ ZRALÉ PRO NÁSTUP DO ŠKOLY?
Abyste se před zápisy do školy zorientovali v dovednostech dítěte a případných rizicích školní nezralosti, vytvořili jsme pro vás tzv. rodičovskou aplikaci PRŮVODCE ŠKOLNÍ ZRALOSTÍ.

Znáte úroveň školní zralosti Vašeho předškoláka?

Průvodce školní zralostí RozvojDitete.cz je nástroj připravený psychology a pedagogy, který je dostupný online bezplatně všem rodičům, pro něž může být užitečným průvodcem ke školní zralosti. Nástroj mapuje pohled rodičů na schopnosti a dovednosti dítěte související se školní zralostí.Výstupy rodičům poslouží jako vodítko k následnému rozvoji oblastí, které mohou být dle rodičovského zhodnocení oslabené. Avšak v případě, že na diagnostice školní zralosti participuje mateřská škola (např. pomocí iSophi pedagogické diagnostiky), může dotazník a jeho výstupy posloužit jako první podklad pro komunikaci učitelů MŠ s rodiči k tématu školní zralosti.

Máte-li doma předškoláka, je tedy nástroj určený právě Vám. Pokud odpovíte na sadu otázek o dítěti, získáte přehlednou informaci, jak je dítě vyspělé v jednotlivých oblastech školní zralosti, a také řadu doporučení, jak oslabené dovednosti trénovat. Máte-li 15 minut času, klikněte a zamyslete se, JAK JE NA TOM VAŠE DÍTĚ, KDYŽ SI SPOLEČNĚ HRAJETE A POVÍDÁTE, KDYŽ JDETE VEN, KDYŽ SE UČÍTE….

Nástroj v podobě dotazníku obsahuje celkem 92 otázek (resp.tvrzení, o nichž rodič rozhoduje, zda jsou z jeho pohledu pravdivá či ne) z 13 oblastí. Jedná se o časovou orientaci, zrakové vnímání, sluchové vnímání, verbální myšlení, matematické představy, prostorové dovednosti a grafomotorické dovednosti. Další oblasti se zaměřují na pozornost, pracovní zralost, hrubé a jemné motorické dovednosti, emocionální a sociální kompetence.

Odborný obsah zpracovala a garantuje Pedagogicko-psychologická poradna STEP .

Nástroj byl vytvořena za podpory Nadačního fondu Avast a Středočeského inovačního centra.