Zrakové vnímání u dětí 1: Co to je zrakové vnímání a jeho význam

Zrakové vnímání je schopnost rozpoznat rozdílnosti a podobnosti mezi různými předměty.

Zrakové vnímání u dětí 1: Co to je zrakové vnímání a jeho význam

Zrakem přijímáme od narození nejvíce informací z našeho okolí.  Zrakem poznáváme prostředí a okolní svět, v němž žijeme. Schopnost vnímání zrakem ovlivňuje rozvoj našeho myšlení a intelektu, je zásadní pro prostorovou orientaci, matematické představy a řadu dalších funkcí. Zrak je pro nás důležitým prostředkem komunikace.

Hovoříme-li o zrakovém vnímání je nutné zdůraznit, že se nejedná o poruchy zraku, kdy je oslabeno oko, ale jsou oslabené funkce podílející se na zachycení, zpracování a uchování zrakového vjemu. Mnoho dětí s naprosto zdravýma očima a bez brýlí mají potíže právě v oblasti  zrakového vnímání. Schopnost zrakového vnímání u většiny dětí dozrává do optimální úrovně kolem nástupu do školy. U některých dětí je dozrávání o něco delší, u určité skupiny dětí se objevuje určitý nedostatek v oblasti zrakového vnímání, který je potřeba vyrovnávat nácvikem a tréninkem.  Nedostatek v této oblasti může být jednou z příčin  později se rozvíjejících potíží (může mít souvislost se specifickými poruchami učení). Dobrá úroveň zrakového vnímání je jeden z hlavních předpokladů úspěšného zvládnutí čtení, psaní písmen, slabik, slov i čísel.

V dalších článcích se dozvíte:

Co by měl umět předškolák

Potíže ve zrakovém vnímání promítající se do učení

Konkrétní příklady ze škol

Jak posilovat a trénovat zrakové vnímání

texty: Mgr. Simona Pekárková, psycholožka a speciální pedagožka