Zrakové vnímání u dětí 2: Co by měl umět předškolák

Zde si stručně vyjmenujeme dovednosti související se zrakovým vnímáním, které by dítě mělo umět předtím, než nastoupí do první třídy. Čím lépe následující oblasti ovládá, o to menším potížím bude muset čelit u úkolů vyžadující dobrou úroveň zrakového vnímání.

Zrakové vnímání u dětí 2: Co by měl umět předškolák

Co by měl umět předškolák

11

 • pojmenovat barvy základní i doplňkové
 • rozlišit mezi stejnými obrázky takový obrázek, který je jiný (velikostí, detailem, polohou atd.)
 • vyhledává a určuje shodné a neshodné dvojice obrázků
 • poskládá obrázek ze dvou a později  i z deseti částí
 • skládá obrázek  z několika částí podle předlohy
 • pozná a doplní části, které na obrázku chybí
 • pamatuje si cca 3 obrázky, které se mu ukáží
 • pozná, které obrázky z určitého množství chybí
 • rozliší dva překrývající se obrázky
 • vyhledá zadaný předmět na pozadí obrázku

Potíže ve zrakovém vnímání promítající se do učení

12

V tomto textu jsou uvedené konkrétní příklady potíží, které se u dítěte mohou projevit po nástupu do školy. Nejvíce se potíže projevují ve 2. ročníku, kdy by dítě již mělo dosáhnout určité očekávané úrovně ve čtení, psaní a počítání, ale přetrvávají „divné“ potíže, kterých se dítě nedovede zbavit i přes pravidelnou přípravu do školy.

 • Děti často zaměňují tvary písmen, které se liší:
  • polohou –p, b, d
  • nebo detailem – m x n , i x l, o x a, r x z, r x ř, r x z a další
 • zaměňují některé číslice 4 x7, či píší číslice zrcadlově (obráceně 3, 5,6 ,9)
 • obtížně si pamatují některé tvary písmen (často velkých psacích písmen)
 • pomalu si zapamatovávají tvary písmen
 • mají obtíže s přepisem a opisem textu (chybují při opisech z tabule, i když text vidí napsaný)
 • pomaleji čtou a často ve čtení chybují
 • mají potíže s porozuměním textu příběhu či zadání instrukce (může ovlivňovat nepříznivě některé výkony ve všech předmětech)

Konkrétní příklady ze školy (pro lepší představu)

Připojili jsme pro lepší představu několik ukázek z prací prvňáčků, kde lze vysledovat určité obtíže ve zrakovém vnímání (někdy nejen tam). Tyto obtíže nemusí být trvalé, pokud se dítěte poskytne včas podpora v domácím i školním prostředí. Pod každou ukázkou je připojen stručný popis.

13

Ukázka písma, kde si žák nevybavuje některé tvary malých písmen a žádné tvary velkých písmen- žák má výrazné obtíže v několika oblastech, které budou přetrvávat i v dalších ročnících. Nutná je okamžitá podpora a posilování zrakového vnímání a dalších oblastí.

14

Ukázka písma chlapce s obtížemi (nejen) ve zrakovém vnímání. Chlapec často zaměňuje tvary písmen, vynechává písmenka, čárky a háčky.

15

Ukázka písma prvňáčka ve druhém pololetí 1. třídy. Zapomínání háčků, záměna „m“ a „n“ ukazuje na pravděpodobné mírné oslabení ve zrakovém vnímání. Formou vhodného nácviku by bylo možné potíže rychle zmírnit.

16

Ukázka písma prvňáčka ve druhém pololetí 1. třídy. Zapomínání háčků, záměna „m“ a „n“ ukazuje na pravděpodobné mírné oslabení ve zrakovém vnímání. Formou vhodného nácviku by bylo možné potíže rychle zmírnit.

17

Ukázka písma dívky ve třetím ročníku. Některé chyby ukazují především na obtíže ve sluchové diferenciaci, ale záměnu podobných tvarů písmen (e,l,b) způsobují obtíže ve zrakovém vnímání.

 

V následujících článcích se dozvíte náměty, jak rodiče mohou posilovat zrakové vnímání u dětí jednoduchými a dostupnými způsoby.

texty: Mgr. Simona Pekárková, psycholožka a speciální pedagožka