Zrakové vnímání u dětí 3: Jak posilovat a trénovat zrakové vnímání

Jak na trénování zrakového vnímání u dětí? Čtěte článek.

Zrakové vnímání u dětí 3: Jak posilovat a trénovat zrakové vnímání

Jak posilovat a trénovat oblast zrakového vnímání I.

 1. Vnímání obrázku jako celku a jeho částí

Předškoláci často vnímají obrázky jako celek, méně se dovedou zaměřit na detaily a jejich porovnávání. Ale právě porovnávání detailů budou ve škole potřebovat při psaní a čtení nejvíce. Zaměřme se na podporu soustředění na určitý předmět a na jeho správné rozlišování. Lze využívat následující typy pracovních listů. Naleznete je i na našich stránkách www.ucenivpohode.cz.

c d a b

Obrázky: ukázka pracovních listů pro rozvoj oblasti zrakového vnímání

Projevy potíží: Má-li dítě obtíže s těmito úkoly může se později špatně orientovat v nákresech, obrázcích s více prvky, v obrazcích, modelech.. Může hůře rozlišovat písmena na různě zbarvených pozadí.

 1. Zrakové rozlišování (neboli vizuální či optická diferenciace)

Děti po narození vnímají jen světlo a tmu, brzy se jejich vnímání zpřesňuje a začnou rozlišovat obrysy předmětů, pak dokáží rozpoznávat předměty celé, posléze vnímají detaily, různé polohy předmětů, zda jsou předměty stejné či se nějak liší. Uvádíme několik oblastí, které dítě mělo dobře rozpoznávat a jaké materiály lze využít při jejich posilování:

 • rozlišování barev. Na prvním obrázku můžeme dítěti říci: „Najdeš obrázky, kde je modrá barva? Kde je žlutá?“ apod.

Na druhém obrázku jsou již i barvy doplňkové (oranžová, růžová, šedivá..), ptejme se také na světlejší a tmavší odstíny (světle a tmavě zelená viz obr.)

e
Obrázek: Základní barvy

f

Obrázek: Doplňkové barvy a odstíny barev
 • rozlišování rozdílného tvaru předmětu                   (viz obr. dole)
 • rozlišování detailu                                                             (viz obr. dole)
 • rozlišování polohy (svislé a vodorovné polohy)  (viz obr. dole)
 • poznávání a vyhledávání stejných obrázků            (viz obr. dole)

h g

Obrázek: z určováním odlišného detailu v aplikaci Jdu do školy

i j

Obrázek: z určování odlišné polohy a určování stejných předmětů z aplikace Jdu do školy

Jak posilovat a trénovat oblast zrakového vnímání II.

Následující příklady a ukázky navazují na předchozí článek. Uvádíme další možnosti, jak rodiče mohou posilovat jednoduchou formou zrakové vnímání.

3. Zraková analýza a syntéza  

Zmiňme ještě jednou, že pro předškoláky ve valné míře platí, že vnímání je zaměřeno více na předmět jako na celek, než na jeho jednotlivé části. Při čtení a psaní potřebujeme nejdříve rozpoznat písmena (analyzovat tvary) a pak z nich poskládat slovo- celek (to znamená udělat syntézu jednotlivých písmen). Dále jsou uvedeny typy, jak můžete s dětmi tuto oblast trénovat.

 • skládání obrázku z několika částí (Začneme se dvěma částmi obrázku pak přidáváme). Nejlepší je využívat obrázky, pohlednice, které si můžeme rozstříhat sami či využít obrázky z pracovních listů na ucenivpohode.cz., které jsme využili v dalších příkladech.

1

23

 

 • skládání rozstříhaných geometrických tvarů

4

 • skládání obrázků podle předlohy. Lze využít i obrázků, které si vytisknete dvakrát (jeden rozstříháte, druhý necháte jako předlohu)

5

 • rozpoznávání chybějící části v obrázcích

6

Projevy potíží: Připomeňme obtíže, které mohou souviset z předešlou oblastí. Jedná se o záměny pozice písmen, přehazování pořadí, záměny písmen i číslic, pomalejší osvojování písmen, obtíže v matematice a geometrii.

4. Zraková paměť

Ovlivňuje naše učení, ovlivňuje zapamatování a rychlé vybavování tvarů písmen a číslic. Zde je pár námětů, jak ji můžete s dětmi posilovat.

 • pexeso (klasika, kterou všichni známe)
 • Který předmět chybí?

Necháme dítě prohlédnout obrázky a pojmenovat předměty. Pak jeden obrázek odstraníme a necháme dítě znovu řadu prohlédnout a určit, co chybí. Můžeme obměňovat, že do řady zařadíme nový předmět, který má dítě zase najít apod….

7 8 9

 • Jaké bylo pořadí předmětů?

Dítěti ukazujeme po jednou např. 3 později více předmětů (maximálně 6-7). Poté, co jsou všechny předměty ukázány, necháme dítě, aby zkusilo určit nyní samo, jak předměty za sebou následovaly.

Sledujte stránky www.ucenivpohode.cz, kde můžete využívat pro nácvik různých dovedností naše pracovní listy a nemusíte složitě vyhledávat, co na co máte použít. Pracovní listy jsou rozděleny do jednotlivých oblastí, takže vždy víte, co děláte a na co se právě zaměřujete.

 

Mějte se pěkně a ať se Vám daří. Pokud byste měli zájem o nějaká konkrétní témata, napište nám, Vaše podněty uvítáme.

Mgr. Simona Pekárková, psycholožka a speciální pedagožka

Zdroj: Pracovní listy www.ucenivpohode.cz

       Aplikace Jdu do školy!